Center of Innovation i Vårgårda .


COI PROGRAMFÖRKLARING

Ansluter endast företag verksamma i Vårgårda kommun.

Syftar till att stärka och påverka samspel och förståelse mellan företag i Vårgårda.

Grillning

Vi möts på mässan!

Montrarna till Vårgårdamässan i Tångahallen Tångahed börjar ta slut, endast ett fåtal finns kvar. Intresset att delta vid årets näringslivs- och föreningsmässa den 26 och 27 mars har varit mycket stort.
Just fredagen den 26 mars sker två stora arrangemang på Tånga Hed. Vårgårda Cykelklubb har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att anordna ett cykelseminarium. Seminariet är för alla som arbetar med infrastruktur, stadsplanering och miljöfrågor och inleds av infrastrukturminister Åsa Torstensson. Infrastrukturministern kommer även att inviga Vårgårdamässan kl. 12.00.

Runt kl. 15.00 kommer radio- och TV-profilen Thomas Tengby att intervjua innovativa företagare och han kommer även att sköta prisutdelningen gällande olika uppfinningar, produkter m m som kommunens skolor gjort.

- Detta är ett gyllene tillfälle att träffa näringslivet och föreningslivet i Vårgårda, dessutom innehåller mässan mängder av olika aktiviteter, säger näringslivsutvecklare Ulf Lofterud
från Center of Innovation.

Länk till Hemsidan

Länk till Vårgårda Kommuns Hemsida

Cykel - en del av en miljövänlig och effektiv infrastrutur.

Seminariet inleds av infrastrukturminsiter Åsa Torstensson, Vägverkets ställföreträdande generaldirektör Håkan Wennerström deltar liksoml regionrådet Leif Blomqvist som kommer att belysa de regionala satsningarna.

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

 

Animerad Copyright 2012 - Gunnar Göransson 2012-08-02 11:30 Vårgårda Kommun och Tånga Hed.

Creeper AC Sten o Bygg O